LOKALMILJØ – TRIVSEL FOR ALLE

UPRIGHT-PROJEKTET har til hensigt at involvere skolernes lokalmiljø og kommunernes interessenter i trivsel og mental robusthed hos teengaere i skolesammenhænge gennem arrangementer, der opfordrer til deltagelse og engagement. På denne side findes information om kommende arrangementer.

Periode med fokus på mindfulness

Periode med fokus på mestring

Periode med fokus på sociale og emotionelle kompetencer

Periode med fokus på coping

UPRIGHT

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello