RODZINA

Rodziny są zaproszone do wzięcia udziału w projekcie UPRIGHT i planowanym programie treningowym w celu zdobycia umiejętności związanych z odpornością psychiczną (resilience).

Na tej stronie znajdziesz wszystkie materiały potrzebne do ukończenia programu. Możesz także być na bieżąco wydarzeniami zaplanowanymi dla rodzin!

POZNAJ ELEMENTY PROGRAMU UPRIGHT

Program treningowy UPRIGHT oparty jest na 4 głównych elementach; radzenie sobie, skuteczność, nabywanie kompetencji społeczno-emocjonalnych oraz uważność (mindfulness)Dla każdego dostępny jest krótki opis.

Uważność (mindfulness) będzie częścią każdej sesji treningowej i jest zintegrowana jako element przekrojowy, stanowiący część wszystkich pozostałych elementów i najlepiej je uzupełniający.

Każdy element zawiera część teoretyczną, a następnie część praktyczną, na którą składa się seria ćwiczeń i doświadczeń, które umożliwiają nabycie umiejętności i wiedzy o tym, jak te umiejętności wprowadzić w życie.

Każda umiejętność jest ważna dla dobrego samopoczucia twojego i twojej rodziny i ma zastosowanie w wielu obszarach życia.

 • Podręcznik

  • DOBROSTAN DLA NAS
 • All Materials

  Cartella .zip

UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

 • Sesje uważności – do słuchania

  • Kotwica
  • Rozkręć się – wycisz się, ciało i oddychanie
  • Dźwięki i myśli
  • Badanie ciała
  • Pełnia serca
  • Zmień bieg – uważne chodzenie
  • Usłysz wszystko – uważne słuchanie

RADZENIE SOBIE

 • PPT slides

  • Modyfikacje poznawczo-behawioralne
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Asertywność i strategie komunikacji
  • Wiedza o zdrowiu psychicznym

SKUTECZNOŚĆ

 • PPT slides

  • Poczucie własnej skuteczności
  • Nastawienie na rozwój
  • Odporność emocjonalna
  • Odporność społeczna
  • Przywództwo

NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLANYCH

 • PPT slides

  • Samoświadomość
  • Samokontrola
  • Świadomość społeczna
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji
  • Odpowiedzialne podejmowanie decyzji
© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello