Min Helt er Dig

Hvordan børn kan bekæmpe Corona!

“Min Helt er Dig” er en bog for børn over hele verden, der er berørt af COVID-19 pandemien.
“Min Helt Er Dig” bør læses højt af en voksen, forælder, om-sorgsperson eller lærer sammen med barnet eller gruppen af børn. Det anbefales ikke, at børn læser bogen selv uden en voksen i nærheden. En supplerende guide, “Heltegerninger”, er under udvikling. Den vil give voksne redskaber til at tale med børn om temaer relateret til COVID-19, så børnene bliver bedre klædt på til at håndtere tanker og følelser. Samtidigt indeholder ”Helte-gerninger” forslag til aktiviteter, som voksne og børn kan lave sammen baseret på “Min Helt er Dig”.

Læs bogen…

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello