Biuletyn #1

Chcielibyśmy  podziękować wszystkim uczestnikom programu: społeczności szkolnej, w tym nauczycielom i dyrektorom szkół, rodzinom i nastolatkom za ich wkład w projekt UPRIGHT.

KAŻDY Z WAS PRZYCZYNIŁ SIĘ DO TEGO, ŻE REALIZACJA PROGRAMU STAŁA SIĘ MOŻLIWA.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa udział i przyjazne nastawienie do projektu „Znaleśliśmy wspólny język” to jeden z cytatów jaki otrzymaliśmy od rodziców po pierwszej fali projektu, zaś kolejny cytat brzmi: „To program, który poszerza twoją perspektywę” . Komentarze takie jak te zachęcają nas do kontynuacji działań i czekamy na drugi rok szkolny UPRIGHT.

W tym pierwszym biuletynie chcielibyśmy zwrócić uwagę na pierwsze 18 miesięcy projektu. Wiele się wydarzyło od czasu naszego spotkania inauguracyjnego w Bilbao w Hiszpanii w styczniu 2018 r.

Praca z nastolatkami nad odpornością psychiczną jest ważna, aby pomóc im w radzeniu sobie z niekorzystnymi  sytuacjami oraz w utrzymywaniu  dobrej kondycji psychicznej.

UPRIGHT to współtworzone innowacyjne podejście całej szkoły, włączające nastolatków, ich rodziny i społeczność szkolną w tworzenie kultury pozytywnego zdrowia psychicznego poprzez podnoszenie umiejętności związanych z odpornością psychiczną. „Program zwiększania odporności psychicznej i dobrostanu psychicznego jest naprawdę potrzebny w szkołach”, dyrektor szkoły.

Dorastanie jest kluczowym okresem dla budowania fundamentów zdrowego rozwoju i dobrostanu psychicznego w wieku dorosłym. Młodzież doświadcza presji, by odnieść sukces w życiu i dlatego działania profilaktyczne w szkołach są konieczne, aby stawić czoła rosnącej liczbie zaburzeń psychicznych wśród nastolatków.

UPRIGHT pomoże poszerzyć wiedzę na temat zdrowia psychicznego w szkołach, koncentrując się na młodzieży, ich nauczycielach i rodzinach. Skuteczność programu UPRIGHT będzie oceniana z różnych perspektyw: zdrowia psychicznego, odporności psychicznej i dobrostanu i jakości życia. Uczniowie, nauczyciele i rodziny udzielają odpowiedzi, wypełniając kwestionariusze. Odpowiedzi będą traktowane jako poufne.

Generalnie szkolenie odniosło sukces i zostało dobrze przyjęte przez nauczycieli, uczniów i innych  profesjonalistów ze szkół. Udział nauczycieli i personelu szkół we wszystkich miejscach pilotażowych  był bardzo wysoki, osiągając łączną liczbę 290 przeszkolonych nauczycieli  w pierwszej fazie wdrażania. Byli oni naprawdę zmotywowani i pozytywnie nastawieni do szkolenia i programu. My zaś czekamy na dalsze działania. „Upright dostarcza rozwiązań dla trudnych sytuacji w szkole” i „Program daje poczucie bezpieczeństwa” to cytaty z opinii pracowników szkoły, które otrzymaliśmy po szkoleniach w naszych  miejscach pilotażowych.

Informacje o programie rozprzestrzeniają się i otrzymujemy zapytania od szkół, czy mogą wdrożyć trening UPRIGHT.  W tej chwili nie jest możliwe włączenie kolejnych szkół  do programu ponieważ jest to projekt randomizowany i wciąż podlega ocenie; mamy nadzieję, że po udowodnieniu jego skuteczności program będzie dostępny bezpłatnie dla wszystkich szkół.

Pilotaż programu w pięciu lokalizacjach  rozpoczął się w ubiegłym roku szkolnym 2018–19. Od tego czasu stworzyliśmy rodzinę UPRIGHT, do której należy ponad 2200 nastolatków i 1800 rodzin! Wciąż jednak potrzebujemy dalszego wysiłku ze strony rodzin, aby w tym roku szkolnym 2019-2020 osiągnąć nasz cel 6000 nastolatków i 6000 rodzin. Dlatego apelujemy do rodzin i nastolatków do wzięcia udziału w wypełnianiu kwestionariuszy.

Szkoły kontrolne (czyli te ,które nie realizują programu UPRIGHT)  są niezbędne przy ocenie Projektu. W wysokiej jakości badaniach naukowych ( do oceny których istotne jest ustalenie, czy interwencja – w tym przypadku promowanie dobrostanu i odporności psychicznej w szkole – w porównaniu z brakiem interwencji daje pozytywną różnicę dobrostanu i odporności psychicznej), posiadanie szkół kontrolnych ma  kluczowe znaczenie i przynosi zauważalne korzyści społeczne. Dane te pomogą społeczności naukowej i rządom podjąć decyzję o tym czy program ma wpływ na poprawe odporności psychicznej i może być przydatny w tworzeniu pozytywnej kultury zdrowia psychicznego w szkołach.

Czytaj więcej

Etap Dobrostan dla  WSZYSTKICH (rok szkolny 2019-20) obejmuje działania w szkołach do których zaprasza się wszystkich pracowników szkoły, dzieci i młodzież, ich rodziny, sąsiadów oraz społeczność lokalną. Celem jest tworzenie kultury dobrostanu psychicznego. Zarówno szkoły kontrolne, jak i interwencyjne zostaną poproszone o wypełnienie kwestionariusza na koniec roku szkolnego (od maja do czerwca 2020 r.).

W drugiej fali „Dobrostan dla NAS“ (rok szkolny 2019-20), młodzież  klas szóstych i ich rodziny zostaną zaproszeni do udziału w treningu programu UPRIGHT. Zarówno szkoły kontrolne, jak i interwencyjne zostaną poproszone o wypełnienie kwestionariusza dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (październik-listopad 2019 i maj-czerwiec 2020).

Copyright ©  2019 UPRIGHT, All rights reserved.

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello