Skole

Lærere og pædagoger er direkte involveret i UPRIGHT-projektet og tager del i et uddannelsesforløb til forbedring af trivsel og robusthed i skolen.

På denne side findes materialer til UPRIGHT-programmet. Desuden er det muligt at se kommende UPRIGHT begivenheder for skoler.

Bed din UPRIGHT-kontaktperson om password for adgang til materialerne.

UDFORSK INDHOLDET I UPRIGHT

COPING

MESTRING

SOCIAL EMOTIONELLE KOMPETENCER

MINDFULNESS

TRIVSEL FOR ALLE

MANUAL

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello