IKASKUNTZA SOZIALA ETA EMOZIONALA

Adimena heztea bihotza hezi gabe ez da heztea (Aristoteles)

Ikaskuntza soziala eta emozionala (SEL) nerabeek eta helduek beharrezko ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak eskuratzeko eta aplikatzeko prozesua da, helburu hauek lortzeko: (i) emozioak ulertu eta maneiatzea, (ii) helburu positiboak ezarri eta lortzea, (iii) besteekiko enpatia sentitu eta erakustea, (iv) harreman positiboak ezarri eta mantentzea eta (v) erabaki arduratsuak hartzea (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning – CASEL, n.d.).

Autokontzientzia

Ikasi zure emozioak, pentsamenduak eta balioak igartzen

TREBETASUNAK PRAKTIKATZEKO DIAPOSITIBAK

ESKULIBURUA

Autorregulazioa

Emozioak, pentsamenduak eta jokabideak kontrolatzen ikastea

TREBETASUNAK PRAKTIKATZEKO DIAPOSITIBAK

ESKULIBURUA

Kontzientzia soziala

Besteen kontzientea izaten eta besteak gehitzen ikastea

TREBETASUNAK PRAKTIKATZEKO DIAPOSITIBAK

ESKULIBURUA

Gizarte-trebetasunak

Adiskidetasunak eta harremanak egiten eta mantentzen ikastea

TREBETASUNAK PRAKTIKATZEKO DIAPOSITIBAK

ESKULIBURUA

Erabaki arduratsuak hartzea

Erabaki eraikitzaile onak hartzen ikastea

TREBETASUNAK PRAKTIKATZEKO DIAPOSITIBAK

ESKULIBURUA

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello