IKASKUNTZA SOZIALA ETA EMOZIONALA

Adimena heztea bihotza hezi gabe ez da heztea (Aristoteles)

Ezagutu zer da Ikaskuntza soziala eta emozionala

Autokontzientzia

Autorregulazioa

Kontzientzia soziala

Gizarte-trebetasunak

Erabaki arduratsuak hartzea

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello