UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

 • Sesje uważności – do słuchania

  • Kotwica
  • Rozkręć się – wycisz się, ciało i oddychanie
  • Dźwięki i myśli
  • Badanie ciała
  • Pełnia serca
  • Zmień bieg – uważne chodzenie
  • Usłysz wszystko – uważne słuchanie

Uważność

Skuteczność

Uczenie się kompetencji społeczno-emocjonalnych

Radzenie sobie

UPRIGHT

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello