WELL-BEING FOR US

UWAŻNOŚĆ (MINDFULNESS)

 • Sesje uważności – do słuchania

  • UWAŻNOŚĆ
  • Kotwica
  • Rozkręć się – wycisz się, ciało i oddychanie
  • Dźwięki i myśli
  • Badanie ciała
  • Pełnia serca
  • Zmień bieg – uważne chodzenie
  • Usłysz wszystko – uważne słuchanie

RADZENIE SOBIE

 • PPT slides

  • RADZENIE SOBIE
  • Modyfikacje poznawczo-behawioralne
  • Rozwiązywanie konfliktów
  • Asertywność i strategie komunikacji
  • Wiedza o zdrowiu psychicznym

SKUTECZNOŚĆ

 • PPT slides

  • SKUTECZNOŚĆ
  • Poczucie własnej skuteczności
  • Nastawienie na rozwój
  • Odporność emocjonalna
  • Odporność społeczna
  • Przywództwo

NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLANYCH

 • PPT slides

  • NABYWANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJOLANYCH
  • Samoświadomość
  • Samokontrola
  • Świadomość społeczna
  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji
  • Odpowiedzialne podejmowanie decyzji

© The UPRIGHT project. All rights reserved
Webmaster: Serafina Agnello